Windows Forensic Analysis

Windows Forensic Analysis
هدف از برگزاری این دوره، آموزش Windows Forensic به صورت تخصصی فارنزیک بر روی سیستم عامل ویندوز شامل جمع آوری مدارک از طریق رجیستری ویندوز, فارنزیک Browser و غیره می باشد.
کارشناسان شبکه و امنیت و متخصصین سیستم عامل
گذراندن دوره های DEH و CHFI
  • FOR408.1: Windows Digital Forensics and Advanced Data Triage
  • FOR408.2: Core Windows Forensics Part I: Windows Registry Forensics and Analysis
  • FOR408.3: Core Windows Forensics Part II: USB Devices, Shell Items, & Key Word Searching
  • FOR408.4: Core Windows Forensics Part III: Email, Key Additional Artifacts, and Event Logs
  • FOR408.5: Core Windows Forensics Part IV: Web Browser Forensics – Firefox, Internet Explorer, and Chrome
  • FOR408.6: Windows Forensic Challenge

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.