SQL Server

SQL Server
 • توانایی نصب و راه اندازی اسکیوال سرور
 • توانایی انجام تنظیمات مربوط به فایلها و گروه فایلهای پایگاه داده ها
 • توانایی انجام تنظیمات امنیتی SQL Server و پایگاه داده ها
 • توانایی ایجاد کلیدهای رمزگذاری
 • استفاده از SSIS، جهت انجام عملیات تبادل و تبدیل اطلاعات
 • توانایی تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده که در صورت لزوم عملیات جایگزینی را انجام دهند
 • برای انجام عملیات خودکار ازJob ، alter، operator استفاده کنند.
 • توانایی راه اندازی Log Shipping
 • برای دسترس پذیری بیشتر، تنظیمات لازم را برای انعکاس (Mirroring) انتخاب کنند.
 • توانایی طراحی، مدلسازی و اجرای عملیات تکثیر(Replication)
 • توانایی راه اندازی سرویس نامه Database Mail
 • توانایی عیب یابی پایگاه داده های SQL سرور.
 • مدیران پروژه های نرم افزاری برنامه نویسانی
 • مسئولین شبکه جهت روشهای ایمن سازی اطلاعات در بانک اطلاعاتی
 • مدیران و توسعه دهندگان پایگاه داده
 • تحلیلگران کسب و کار
 • توسعه دهندگان نرم افزار
 • آشنایی با اصول کلی برنامه نویسی
 • آشنایی کامل با مفاهیم پایگاه داده ها
 • گذراندن دوره C#.Net
 • پایگاه داده چیست؟
 • موجودیت چیست و اصلا به چه دردی می‌خورد؟
 • آشنایی با مفاهیم فیلد، رکورد، جداول و…
 • مقایسه سیستم فایلینگ و دیتابیس
 • آشنایی با مراحل طراحی یک دیتابیس
 • چگونه نیازمندی‌ها را شناسایی و تحلیل کنیم؟
 • اجرای طرح مفهومی در بانک‌های اطلاعاتی
 • آشنایی با نمودار ERD
 • معرفی نمادهای پایه و اساسی
 • ارتباط میان موجودیت‌ها و درجه بندی آنها
 • مروری بر انواع ارتباطات (یک به چند و…)
 • آشنایی با قواعد جامعیت داده‌ها
 • کلید اصلی چیست و چه کاربردی دارد؟
 • آشنایی با Referential Integrity
 • آشنایی با مفهوم آنومالی
 • آشنایی با مفهوم مقادیر Null
 • آشنایی با درج، حذف و به روز رسانی اطلاعات
 • گذری بر نرمال سازی
 • کار با کلید اصلی
 • حذف گروه‌های تکراری در سطح یک نرمال‌سازی
 • اتمیک بودن فیلدها چه مفهومی دارند!؟
 • سطح دوم نرمال‌سازی در چه موردهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 • پیاده‌سازی سطح دوم نرمال‌سازی
 • معرفی زبان T-SQL
 • آشنایی با ساختار دستورات SQL Server
 • بررسی فرایند اجرای کوئری‌ها
 • بررسی فرایند Logical Order
 • بررسی فرایند Physical Order
 • بررسی اجزای دستور SELECT
  FROM
  WHERE
  ORDER BY
  DISTINCT
  TOP
  OFFSET FETCH
 • بررسی گزاره‌ها و اپراتورهای منطقی و مقایسه‌ای
 • بررسی منطق ۳VL
 • رفتار SQL Server با منطق ۳VL
 • مفهوم Accept TRUE
 • مفهوم Reject FALSE
 • بررسی چالش مقادیر NULL با مفهوم ۳VL در SQL Server
 • بررسی CASE Expression و حالات آن
 • بررسی مفهوم GROUP BY
 • آشنایی با انواع Aggregation Function ها
 • معرفی HAVING
 • معرفی GROUPING SET
 • بررسی ROLLUP و CUBE
 • معرفی انواع Ranking Function در SQL Server
 • آشنایی با اپراتور OVER
 • معرفی Partitioning Function
 • مقدمه‌ای بر مفاهیم Window Function
 • نحوه تعریف و مقداردهی انواع متغیرها
 • بررسی توابع رشته‌ای
 • بررسی توابع محاسباتی
 • بررسی توابع تاریخ و زمان
 • بررسی سایر توابع پرکاربرد …
 • فلسفه JOIN
 • انواع JOIN
 • آشنایی با ساختار CROSS JOIN
 • آشنایی با ساختار SELF JOIN
 • آشنایی با ساختار INNER JOIN
 • INNER JOIN: Composite Join
 • INNER JOIN: Non-Equi Join
 • INNER JOIN: Multi Join Query
 • انواع OUTER JOIN
 • آشنایی با ساختار RIGHT OUTER JOIN
 • آشنایی با ساختار LEFT OUTER JOIN
 • آشنایی با ساختار FULL OUTER JOIN
 • آشنایی با مفهوم Sub Query و انواع آن‌ها
 • بررسی Sub Query های تک مقداری
 • بررسی Sub Query های چند مقداری
 • استفاده از IN در Sub Query ها
 • بررسی مفهوم Correlated Sub Query
 • استفاده از EXISTS در Sub Query ها
 • معرفی Table Expression ها
 • بررسی Derived Table
 • آشنایی با ساختار Common Table Expression یا CTE و انواع آن
 • آشنایی با VIEW ها و نحوه به‌کارگیری و مدیریت آن‌ها
 • بررسی اپراتور APPLY
 • معرفی انواع Set Operator
 • آشنایی با ساختار UNION
 • آشنایی با ساختار INTERSECT
 • آشنایی با ساختار EXCEPT
 • آشنایی با دستور درج اطلاعات (INSERT) و روش‌های استفاده از آن
 • بررسی ویژگی IDENTITY و نحوه کار جداول با آن
 • آشنایی با دستور به‌روزرسانی اطلاعات(UPDATE) و روش‌های استفاده از آن
 • آشنایی با دستور حذف اطلاعات (DELETE)
 • آشنایی با دستور TRUNCATE
 • آشنایی با دستور MERGE
 • نحوه استفاده از OUTPUT در کوئری‌ها
 • آشنایی با مفهوم Batches
 • بررسی ساختارهای تصمیم‌گیری در SQL Server
 • آشنایی با انواع جداول موقت
 • آشنایی با متغیرهای جدول
 • بررسی Dynamic T-SQL
 • مفاهیم FUNCTION ها
  a. معرفی انواع FUNCTION در SQL Server
  b. آشنایی با ساختار Scalar Function ها
  c. آشنایی با ساختار Inline Function ها
  d. بررسی نکات کلیدی در زمینه تنظیمات FUNCTION ها جهت افزایش کارآیی
 • مفاهیم Stored Procedure ها
  a. بررسی مفهوم Stored Procedure
  b. معرفی انواع Stored Procedure و نحوه ایجاد آن‌ها
  c. پارامترهای ورودی و خروجی در Stored Procedure ها
  d. بررسی نکات کلیدی در زمینه تنظیمات Stored Procedure ها جهت افزایش کارآیی
 • مفاهیم TRIGGER ها
  a. بررسی مفهوم TRIGGER
  b. معرفی انواع TRIGGER
  c. بررسی DML TRIGGER ها
 • بررسی مفهوم Transaction
 • بررسی مفهوم ACID
 • بررسی مفهوم Locking و Blocking
 • بررسی مفهوم Deadlock
 • مروری بر معماری Indexها در SQL Server
 • ویژگی‌های B-Tree و نحوه استفاده از آن در ساختار Indexها
 • بررسی مفاهیم اولیه جستجوی اطلاعات
 • بررسی ساختار Clustered Index در SQL Server
 • معرفی انواع Clustered Index:
  a. Clustered Index
  b. Unique Clustered Index
 • تاثیر استفاده از انواع Clustered Index بر روند اجرای کوئری‌ها
 • بررسی ساختار NonClustered Index در SQL Server
 • تاثیر NonClustered Indexهای بر روی جداول Heap
 • تاثیر NonClustered Indexهای بر روی جداول Clustered
 • بررسی مفهوم Book Mark
 • بررسی مفهوم Lookup و انواع آن در SQL Server
 • بررسی مفهوم Tipping Point
 • Cover Index چیست؟
 • Filtered Index در SQL Server
 • تاثیر استفاده از انواع Clustered Index بر روند اجرای کوئری‌ها
 • بررسی فرآیند اجرای کوئری و تاثیر انواع Indexها بر روی مفاهیم Time و IO
 • ارائه ویژگی‌های مناسب در هنگام انتخاب انواع Indexها
 • بررسی ساختار لاگ فایل
 • آشنایی با مکانیزم WAL و Checkpoint در SQL Server
 • بررسی انواع Recovery Model و نحوه تعامل آن‌ها با لاگ فایل
 • بررسی انواع مختلف Backup در SQL Server
 • بررسی Optionهای مختلف در فرایند Backupگیری
 • بررسی Restore انواع مختلف Backup در SQL Server
 • معرفی چند تکنیک افزایش سرعت در عملیات Backup و Restore

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.