PMBOK 6

PMBOK 6
دوره مدیریت پروژه به گونه ای طراحی شده است که نیاز همه جانبه پروژه ها را به یک نیروی متخصص درزمینه مدیریت پروژه برآورده نماید و فردی را درزمینه مدیریت پروژه تربیت نماید که بتواند یک پروژه را به خوبی در مراحل مختلف پروژه، مدیریت و اجرا نماید.
کارشناسان و مدیران پروژه
آشنایی کامل با مراحل اجرایی یک پروژه
 • معرفی مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK
 • مراحل و فرایندهای مدیریت پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه – Project Scope Management
 • مدیریت زمان پروژه – Project Time Management
 • مدیریت هزینه پروژه – Project Cost Management
 • مدیریت کیفیت پروژه – Project Quality Management
 • مدیریت تدارکات پروژه – Project Procurement Management
 • مدیریت منابع انسانی پروژه – Project Human Resource Management
 • مدیریت ارتباطات پروژه – Project Communications Management
 • مدیریت ریسک پروژه – Project Risk Management
 • مدیریت ذینفعان پروژه – Project Stakeholder Management
 • مدیریت یکپارچگی پروژه – Project Integration Management

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.