Network Penetration Testing & Security

Network Penetration Testing & Security
اهداف دوره:

 • بررسی پروتکل‌ها و شبکه‌ها از دیدگاه امنیتی و تهدیدات پیرامون آنها
 • آشنایی با ملاحظات امنیتی و نحوه پیکربندی ایمن پروتکل ها
 • آشنایی با نحوه سو استفاده توسط نفوذگر و روش‌های ایمن سازی آنها
 • آشنایی با چند نمونه اسکریپت برای انجام آنالیز برخی از پروتکل‌ها و حملات
 • اصول طراحی ایمن شبکه‌های کامپیوتری، برخی از استانداردها و راه حل‌های امنیتی
 • آشنایی با برخی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای امنیتی
کارشناسان شبکه و امنیت
طی نمودن دوره های MCSA ، CCNA و CEH
 • Open Source Interconnection (OSI) Layer Model
 • TCP/IP Stack
 • Typical Computer Networks
 • Layer 1 (Application) attacks and security
 • Layer 2 (Data-Link) attacks and security
 • Layer 3 (Network) attacks and security
 • Layer 4 (Transport) attacks and security
 • Layer 5 (Presentation) attacks and security
 • Layer 6 (Session) attacks and security
 • Layer 7 (Application) attacks and security
 • Firewall Penetration Testing and Security
 • IDS/IPS Penetration Testing and Security
 • Layer 8 (Human) attacks and security
 • Fundamental of Designing Secure Networks
 • Network Security Solutions

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.