MSP 2019

MSP 2019
هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که توانایی کاربرد، اجرا و پیاده سازی تکنیکهای مدیریت و کنترل پروژه را در نرم افزار MS Project بخوبی دارا باشند.
دانشجویان و کارشناسان مهندسی صنایع، عمران، مدیریت، کارشناسان تحلیل پروژه، مهندسین ناظر و سایر کارشناسان شاغل در زمینه کنترل پروژه
 • داشتن تحصیلات در زمینه مدیریت
 • آشنایی کامل با مبانی مدیریت پروژه و کنترل پروژه
 • آشنایی با مجموعه MS-Office
 • مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • ایجاد یک پروژه جدید – وارد کردن WBS
 • تعریف و حذف فعالیتها – ایجاد روابط بین فعالیت ها
 • ایجاد و حذف ستونها و سطرها (Columns)
 • تنظیم گزینه های زمان بندی
 • تعریف و تخصیص تقویم ها (Calendar)
 • تنظیم مقیاس زمانی (Time Scale)
 • فرمت دهی متن ها و میله فعالیتها
 • جانمایی و تنظیم خطوط عمودی و افقی
 • تنظیمات گانت چارت به وسیله Wizard
 • کار با نماها
 • فیلتر (Filter) و Sorting
 • تعریف و تخصیص کدهای سفارشی ساختار شکست کار (WBS)
 • تعریف ستون های سفارشی (Customize Field)
 • تعریف و محاسبه درصد وزنی فعالیتها (Weight Factors)
 • روش ایجادبرنامه هدف (Base Line)
 • تهیه S-Curve پروژه
 • کنترل و بروز رسانی پروژه (Updating & Control)
 • روش تنظیم صفحه، چاپ پروژه و گزارش گیری
 • تعریف و تخصیص منابع و هزینه ها ( Resourse & Cost)
 • تسطیح Leveling
 • نمای PERT یا تخمین سه نقطه ای
 • تعریف قیدها و انواع آن
 • سازماندهی و مدیریت عناصر
 • فرمول نویسی و فیلدهای اختصاصی
 • زیر پروژه ها و روابط خارجی
 • ارتباط باسایر نرم افزارها
 • تعریف منابع و اختصاص منابع به فعالیتها
 • تخصیص منابع و کنترل تخصیص ها
 • مفهوم منابع هزینه و بودجه
 • آنالیز منابع ، هزینه ها و مخارج به وسیله نماهای مربوطه
 • تسطیح منابع Resource Leveling
 • بررسی بودجه مالی و بودجه کاری
 • تکنیک Earned Value و تحلیل‌ آن در نرم‌افزار
 • گزارش گیری
 • نکات مهم زمانبندی پروژه
 • نکات مهم مدیریت منابع و تخصیص
 • نکات مهم ردیابی و تحلیل پروژه

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.