ISMS ISO 27000 family Course

ISMS ISO 27000 family Course
امروزه با گسترش تهدیدها و حوادث امنیتی در سطح سازمان‌ها، امنیت دارایی‌های اطلاعاتی برای تمام سازمان‌ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش است. استاندارد ISO/IEC 27001:2013 زمینه مناسبی را برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارزیابی آن در سازمان‌ها و بهره‌گیری از منافع این رویکرد، فراهم کرده است.

در این دوره آموزشی، مخاطبان آموزش‌های لازم را در خصوص ایجاد، پیاده‌سازی، استقرار و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، مبتنی بر نیازها و الزامات مختص کسب و کار خود و منطبق با رویه‌ها و استانداردهای ISO/IEC 27001:2013 و ISO/IEC 27002:2013 که البته مطابق با الزامات ملی کشورمان، بومی‌سازی شده‌اند فرا می‌گیرند.

اهداف دوره:

 • آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با نحوه پیاده‌سازی الزام‌ها، کنترل‌ها و اهداف کنترلی استاندارد ISO/IEC 27001:2013
 • آشنایی با نحوه مستندسازی و گزارش‌دهی وقایع امنیت اطلاعات
 • آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
 • آشنایی با نحوه ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پیاده سازی شده در سازمان

نیازمندی های دوره:

 • ISMS Standards ISO 27001/BS7799 Standard, Certifications & Training materials
 • ISO Auditor Trainings-ISO Audit & Certification-Standards & Publications
 • مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 • کارشناسان متولی پیاده‌سازی ISMS در سازمان‌ها
 • مشاوران امنیت اطلاعات و سایر علاقمندان به مباحث سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
Information Security Strategic Management
 • Introduction, Fundamental principles of Information Security and Auditor Certification
 • World-Wide Recognition of Auditor Qualifications
 • Reference Standards and Documents
 • Learning Objectives
 • Continues Assessment (PDCA)
 • Examination and ISO 27001 certification process
 • Quick Content Comparison ISO 27001:2013
 • Contents of ISO 27001, Process approach and involved in establishing
 • Implementing & operation the ISMS
 • Monitoring & reviewing the ISMS
 • Maintaining and improving the ISMS
 • ISMS scope, boundaries
 • ISO 27001 clauses
 • Information Security Policy and Objectives
 • Internal Audits, Management Reviews, Improvement.
 • Asset Register
 • Risk Assessment and Risk Treatment.
 • Risk Assessment examination and Evaluation.
 • Annex A Controls and ISO 27002
 • Incident Management and Business Continuity.
 • Introduction to SoA Examination and Evaluation.
 • Fundamental audit concepts and principles
 • Process of audit program management (observation, document review, interview, sampling techniques, technical verification, corroboration and evaluation)
 • Audit competence and evaluation methods
 • Communication during the audit
 • Audit Responsibilities
 • Initial Document Review
 • Preparation of an ISO 27001 certification audit
 • Documenting of an ISMS audit
 • Audit plan
 • ISMS Audit Check lists
 • Drafting test plans
 • Process auditing, Auditor qualities
 • Audit Script, Audit stages, Audit techniques
 • Collecting evidence through questions4: Observation and collecting evidence through questions, checking, note taking
 • Introduction to audit role playing
 • Reporting the Audit Findings
 • Audit team meeting
 • Nonconformities and observation
 • Evaluation of corrective action plans
 • NCR Judgement and Reporting
 • Reporting Audit Findings (Corrective actions and follow up)
 • Review of the course

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.