ISMS Auditory

ISMS Auditory
امروزه امنیت اطلاعات، یکی از چالش‌های اصلی در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تخریب، تغییر، تحریف و انکار، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود. از اینرو، استاندارد ISO/IEC 27001:2013 زمینه مناسبی را برای بهره‌گیری از این رویکرد در سازمان‌ها فراهم کرده است. پس از پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در سازمان، لازم است که انطباق آن با کنترل‌ها و الزامات این استاندارد بین‌المللی بررسی شود.

در این دوره آموزشی، مخاطبان آموزش‌های لازم را در خصوص ممیزی شخص سوم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، منطبق با رویه‌ها و استانداردهای مربوطه و همچنین قوانین بالادستی کشورمان فرا می‌گیرند.

اهداف دوره:

 • آشنایی با روش های ممیزی شخص سوم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با نحوه ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با فرایندهای اجرایی ممیزی شخص سوم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با چگونگی راهبری فرایند ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌ها
 • آشنایی با قوانین و الزامات ملی کشور در حوزه ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیران، راهبران وکارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 • کارشناسان متولی پیاده‌سازی وممیزی ISMS در سازمان‌ها
 • مشاوران امنیت اطلاعات وسایر علاقمندان به مباحث سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
ISMS Implementation
 • معرفی کلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • سازوکارهای مدیریت مخاطرات امنیتی در سیستم‌های مدیریتی امنیت اطلاعات
 • معرفی مراحل اجرایی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • بررسی استانداردهای ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با مراحل اجرایی ممیزی
 • نحوه تهیه چک‌لیست‌های ممیزی
 • چگونگی تهیه برنامه ممیزی (Audit Plan)
 • فرایندهای مربوط به مرور مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ممیزی مرحله اول
 • اصول مهم در اثربخشی فرایندی ممیزی
 • اصول تشکیل تیم‌های ممیزی و وظایف هر یک از اعضای آن
 • چگونگی بررسی الزامات استاندارد
 • فرایند گزارش‌دهی عدم انطباق‌ها
 • بهره‌گیری از رویکردهای روانشناختی در ممیزی مرحله دوم
 • اصول وتکنیک‌های مصاحبه، مشاهده وبررسی مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • اصول گزارش‌نویسی فرایند ممیزی
 • بررسی الزامات مرکز مدیریت راهبردی افتا در خصوص ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • فرایند صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • به همراه نمونه فرم ها و چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.