COMFAR III

COMFAR III
امروزه رواج روزافزون استفاده از نرم افزارهای ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها در کشور، خطر دور شدن از مفاهیم پایه و اصولی فرآیند امکان سنجی پروژه ها را گوشزد می کند. به عبارتی بیم آن میرود تا فراهم بودن ابزار و تکنیک های نرم افزاری، کاربر را به دام اصالت بخشیدن به آن گرفتار کرده و در نهایت از خود نرم افزار نیز استفاده نابجا به عمل آید. بنابراین در طراحی این دوره سعی بر آن بوده است تا مخاطب ضمن آشنایی با نحوه کار با نرم افزار کامفار به عنوان پرکاربردترین نرم افزار ارزیابی اقتصادی پروژه ها در کشور، با مفاهیم پایه اقتصادی مشتمل بر آن نیز آشنا شود. بدین ترتیب مخاطبین این دوره در پایان قادر خواهند بود نه تنها به استخراج خروجی ها و گزارشهای کامفار بپردازند بلکه تحلیل این گزارش ها و استفاده از کامفار در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک مدیریت سبد پروژه ها را نیز تجربه خواهند کرد.

اهداف:

• آشنایی با استاندارد UNIDO در تهیه طرحهای توجیهی، آشنایی با نرم افزار کامفار و امکانات آن، آشنایی با تحلیل اقتصادی، فنی و مالی پروژه ها

• تحلیل خروجی ها وتحلیل حساسیت طرح

کارشناسان وکارشناسان ارشد مالی ، مهندسین صنایع ، کارشناسان ارشد MBA
و مدیران و کارشناسان:

 • بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 • سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها
 • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • شرکت های تامین سرمایه
 • شرکت‌های سرمایه گذاری
 • شرکت های کارگزاری
 • شرکت های لیزینگ
 • مشاوران مالی و اقتصادی
 • کلیه دانشجویان رشته های مدیریت مالی و اقتصاد
آشنایی کامل با مراحل اجرایی یک پروژه
 • ارزش زمانی پول، ارزش فعلی پول (PV) و ارزش آتی پول (FV)
 • خالص ارزش فعلی (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ تنزیل و حداقل نرخ جذاب سرمایه گذاری (MARR)
 • تعریف پروژه، طبقه بندی پروژه و ویژگی های خاص آن و سطح تحلیل
 • تعریف افق برنامه ریزی طرح، تعریف دوران ساخت و بهره برداری طرح
 • تعریف محصولات، ظرفیت اسمی و عملی
 • تعریف واحدهای پولی، نرخ تبدیل واحدهای پولی
 • تعریف نرخ تنزیل برای کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل برای آورده نقدی جهت ارزیابی پروژه از دو دیدگاه
 • تعریف سرمایه گذاری ثابت، هزینه های قبل از بهره برداری، دارایی های ثابت، استهلاک و روش های محاسبه آن
 • تعریف هزینه های تولید، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه های ثابت و متغیر، روش های تعریف هزینه های پروژه
 • تعریف برنامه فروش، تعریف مالیات فروش، یارانه ها، رابطه برنامه فروش و برنامه تولید
 • تعریف اقلام سرمایه در گردش، تشریح مفهوم روزهای پوشش و ضریب گردش
 • تعریف منابع تامین مالی، آورده نقدی و وام، تعریف شرایط وام (نرخ بهره، نحوه بازپرداخت، هزینه های جانبی)
 • تعریف مالیات بر درآمد، انواع مالیات، معافیت مالیاتی، معافیت سرمایه گذاری
 • گزارش خلاصه عملکرد پروژه
 • گزارشات اطلاعات پایه (هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، برنامه تولید و فروش، منابع تامین مالی)
 • گزارشات نتایج تجاری (جریان نقدینگی به منظور برنامه ریزی مالی، جریان نقدینگی تنزیل شده، صورتحساب سود و زیان، تحلیل نقطه سربه سر، ترازنامه، نسبت های مالی و کارایی)
 • تحلیل شاخص های ارزیابی مالی طرح ها شامل نرخ بازده داخلی IRR، خالص ارزش فعلی NPV، دوره بازگشت سرمایه عادی NPP، دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده DPP، شاخص سودآوری PI، تحلیل نقطه سربسر BEP، تحلیل حساسیت و تحلیل ریسک
 • بررسی آنالیز حساسیت و سایر امکانات
 • آموزش مراکز هزینه
 • آموزش تخصیص هزینه در پروژه های چند محصولی
 • آموزش طرحهای مشارکت
 • منابع مالی طرحهای مشارکت
 • تأثیر دریافت وام بر اقتصادی بودن طرح
 • توزیع سود و تاثیرات آن در اقتصادی بودن طرح

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.