CCNA CCNP Security

CCNA CCNP Security
هدف از ارایه این دوره آمادگی افراد جهت آشنایی با Threat و Vulnerability هایی که به یک شبکه وارد می شود و شناخت از هر یک و شناخت از تکنولوژی های مقابله با آنها و ایمن سازی تجهیزات شبکه می باشد . این دوره افراد را با یک سطح گسترده ای از دانش امنیتی و تجهیزات امنیتی سیسکو آشنا می کند ، اما این سطح با عمق بسیار کمی می باشد . افراد در این دوره آماده خواهند شد برای سطح CCNP Security ، که در آن تمامی مباحث مطرح شده همچون Firewall ، IPS و VPN به صورت کامل آموزش داده می شود .

پیشنهاد ما برای پیشنیاز دوره CCNA Security ، دانش افراد در سطح CCNP Routing and Switching می باشد ، تا افراد بتوانند بیشترین یادگیری را در طی کلاس داشته باشند.
دوره CCNP Security متشکل از چهار exam مختلف سیسکو می باشد

 • SENSS – Implementing Cisco Edge Network Security Solutions

  آشنایی کامل با نسل های جدید فایروال های سیسکو و شناخت از معماری IOS Security و پروتکل های مربوطه و راه اندازی آنها
 • SITCS – Implementing Cisco Threat Control Solutions

  آشنایی کامل با نسل های جدید IPS ها و شناخت از نحوه راه اندازی و آماده سازی آن
 • SISAS – Implementing Cisco Secure Access Solutions

  آشنایی کامل با متدهای مدیریتی- امنیتی شبکه در لایه های مختلف همچون ۸۰۲٫۱x ، ISE و Web Security
 • SIMOS – Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

  آشنایی کامل با متدها و پروتکل های مختلف ارتباطات VPN و انواع آن ها ، راه اندازی و طراحی

واحد آموزش این دوره را هم به صورت CCNP Security Composite هم به صورت دوره های مستقل برگزار می کند . لازم به ذکر است که آموزش های ارایه شده بخش عمده ای از سیلابس استاندارد CCNP Security شرکت سیسکو می باشد ، اما این دوره به تنهایی جهت آزمون های بین المللی CCNP Security کافی نمی باشد و می بایست علاقه مندان به آزمون های بین المللی در دوره ای مستقل جهت آمادگی آزمون شرکت نمایند .

کارشناسان و مدیران فنی Data Center ها ، Enterpriser Network و Service Provider
CCNA Routing & Switching
 • GNS3 Simulator
 • UNL LAB
 • ASA 9.0 appliance, ASAv
 • ASDM, CSM
 • Firepower Appliance
 • IDS and IPS Appliance
 • VPN Client Tools
 • ISE 2.02 / ACS 5.5
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 10
 • Security Concepts
 • Secure Access
 • VPN
 • Secure Ro
 • uting and Switching

 • Cisco Firewall
 • Technologies

 • IPS / IDS
 • Content and Endpoint Security
 • Threat Defense
 • Cisco Security Devices GUIs and Secured CLI Management
 • Management Services on Cisco Devices
 • Troubleshooting, Monitoring and Reporting Tools
 • Threat Defense Architectures
 • Security Components and Considerations
 • Identity Management/Secure Access
 • Threat Defense
 • Troubleshooting, Monitoring and Reporting Tools
 • Threat Defense Architectures
 • Identity Management Architectures
 • Secure Communications
 • Troubleshooting, Monitoring and Reporting Tools
 • Secure Communications Architectures
 • Content Security
 • Network Threat Defense
 • Cisco Fire POWER Next-Generation IPS (NGIPS)
 • Security Architectures
 • Troubleshooting, Monitoring, and Reporting Tools

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.