C#.Net

C#.Net
این دوره بر اساس نقشه آموزشی جدید شرکت مایکروسافت برای کسب مدارک Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) طراحی شده است. گسترش روز افزون تکنولوژی دات نت در سال های اخیر و گرایش برنامه نویسان به استفاده از این پلتفرم، باعث گردیده که مایکروسافت دو مسیر متفاوت آموزشی را برای توسعه در محیط های ویندوز و وب طراحی نماید. و در این میان زبان C# را نیز به عنوان اصلی ترین و محبوب ترین زبان برنامه نویسی دات نت انتخاب نموده است. لذا یادگیری مناسب زبان C# به عنوان اصلی ترین عامل توسعه در محیط دات نت لازم و ضروری می باشد. در این دوره ضمن معرفی تکنیک های پیشرفته شی گرایی، بکارگیری آنها همراه با مولفه های دات نتی آموزش داده می شود. لذا به کلیه توسعه دهنده های دات نت که خواهان یادگیری پیشرفته این زبان می باشند، توصیه می گردد در این دوره شرکت نمایند.

پس از گذراندن دوره مذکور قادر به انجام فعالیت های زیر خواهید شد :

 • مدیریت پیشرفته خطاها و پیگیری آنها
 • ثبت وقایع و رخدادهای برنامه در Log File, Event Log
 • مدیریت رویدادها و تعریف رویدادهای سفارشی Custom Event
 • توسعه و سفارشی سازی کلاس های دات نتی و معرفی Extended Class
 • طراحی و پیاده سازی کلاس ها، متدها و کالکشن های Generic
 • اعتبار سنجی ورودی های کاربر از طریق Regular Expression
 • استفاده از امکانات Serialization برای مانا کردن کلاس ها
 • دسترسی به اطلاعات دور از طریق WCF
 • طراحی و اجرای پردازش هاس موازی Multithreading & Asynchronous Processing
 • پیاده سازی Logging, Tracing, and Profiling
 • یکپارچه سازی کدهای دات نتی با کدهای Unmanaged
 • معرفی قابلیت های انعکاس در دات نتReflection
 • معرفی قابلیت های تولید کد در زمان اجرا Code DOM
 • معرفی برخی قابلیت های امنیتی دات نت.Net Security
این دوره برای کلیه علاقمندان به برنامه نویسی در محیط دات نت، مستقل از نوع برنامه نویسی ویندوز یا وب توصیه می گردد.
 • آشنایی با اصول کلی برنامه نویسی
 • آشنایی با برنامه نویسی ساختیافته و شیء گرا
 • آشنایی با حداقل یکی از زبان های C و یا C++
 • چارچوب دات نت چیست؟
 • C# چیست؟
 • Visual Studio 2019
 • آشنایی با محیط توسعه Visual Studio
 • برنامه های Console
 • برنامه های Desktop
 • نحو پایه ای C#
 • ساختار پایه برنامه های Console
 • متغییرها
 • عبارات
 • منطق Boolean
 • ساختار تصمیم Branching
 • ساختار تکرار Looping
 • تبدیل انواع داده ای
 • بررسی انواع متغییرهای پیچیده
 • کار با رشته ها
 • کار با تاریخ و زمان
 • تعریف و استفاده از متد
 • محدوده ها
 • تشریح Main Method
 • سربارگذاری متدها
 • معرفی Value Type ها
 • معرفی Reference Type ها
 • نحوه صحیح ارسال آرایه به متد
 • معرفی و استفاده از کلمه کلیدی ref
 • معرفی و استفاده از کلمه کلیدی out
 • نحوع تعریف متغیر برای out
 • معرفی و استفاده از کلمه کلیدی params
 • اشکال زدایی در Visual Studio
 • اداره خطاها
 • معرفی کلاس Array و امکانات آن
 • معرفی کلاس ArrayList و رفتار آن
 • معرفی متد GetType و اپراتور typeof
 • تعریف برنامه‌نویسی شی‌گرا – OOP
 • تعریف موجودیت – Entity
 • تعریف کلاس – Class
 • اعضای کلاس
 • تعریف Field و Property
 • معرفی Properties with Backing Field
 • معرفی Automatically Implemented Properties
 • معرفی Read – Only Properties
 • معرفی Constructor
 • نحوه کار با const – readonly – private set
 • Overload کردن Constructor ها
 • معرفی کلمه کلیدی this
 • کلاس ها و اعضای static
 • سازنده های static
 • Extension Methodها
 • معرفی کلاس‌های Partial و کاربرد آن
 • Indexers
 • تعریف ارث‌بری و دلایل استفاده از آن
 • معرفی کلمه Base
 • فراخوانی سازنده‌های کلاس پدر
 • معرفی و کاربرد Sealed
 • مفهوم Polymorphism
 • پیاده‌سازی Polymorphism با ارث‌بری
 • معرفی کلاس‌های Abstract
 • پیاده‌سازی Polymorphism با کلاس‌های Abstract
 • معرفی Interfaceها
 • پیاده‌سازی Polymorphism با Interface
 • نحوه استفاده از Interfaceهای دات‌نت
 • مرتب‌سازی لیست‌های دلخواه با استفاده از Interface
 • Operator Overloading
 • Value Type و Reference Type
 • Boxing و Unboxing
 • معرفی و کاربرد Event و Lambda Expressions و Delegate
 • تعریف Anonymous Methodها
 • معرفی Action و Func
 • Stack و Queue
 • Dictionary و List Dictionary
 • List و Sorted List
 • Hashtable و HashSet
 • Hybrid Dictionary و
 • آشنایی با Generic
 • استفاده از Generic
 • تعریف انواع Generic
 • Single responsibility principle
 • Open/closed principle
 • Liskov substitution principle
 • Interface segregation principle
 • Dependency inversion principle
 • LINQ TO XML
 • LINQ PROVIDERS
 • LINQ QUERY SYNTAX
 • LINQ METHOD SYNTAX
 • ORDERING QUERY RESULTS
 • UNDERSTANDING THE ORDERBY CLAUSE
 • QUERYING A LARGE DATA SET
 • USING AGGREGATE OPERATORS
 • USING THE SELECT DISTINCT QUERY
 • ORDERING BY MULTIPLE LEVELS
 • USING GROUP QUERIES
 • USING JOINS

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.