۲ دوره پیدا شد

۱۰۰۰۰- مودل (Moodle)

آموزش کاربردی سامانه مودل (Moodle) برای ادمین ها(Administration)، اساتید(Teachers) و دانش آموزان(Students)