پلن های سرویس BigBlueButtonAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

اختصاصی B4

۱۶۰۰ هزار تومان

ماهیانه

۱۶ گیگ حافظه RAM

۶ پردازنده

۶۰ گیگ فضای SSD

۵ ترابایت ترافیک

امکان اتصال به سایت شما

ماژول اختصاصی مودل

دیتاسنتر: دیجیتال اوشن

اختصاصی B3

۹۵۰ هزار تومان

ماهیانه

۸ گیگ حافظه RAM

۴ پردازنده

۱۶۰ گیگ فضای SSD

۵ ترابایت ترافیک

امکان اتصال به سایت شما

ماژول اختصاصی مودل

دیتاسنتر: دیجیتال اوشن

اختصاصی B2

۵۰۰ هزار تومان

ماهیانه

۴ گیگ حافظه RAM

۲ پردازنده

۸۰ گیگ فضای SSD

۴ ترابایت ترافیک

امکان اتصال به سایت شما

ماژول اختصاصی مودل

دیتاسنتر: دیجیتال اوشن

اختصاصی B1

 70 هزار تومان

روزانه

۴ گیگ حافظه RAM

۲ پردازنده

۸۰ گیگ فضای SSD

۴ ترابایت ترافیک

امکان اتصال به سایت شما

ماژول اختصاصی مودل

دیتاسنتر: دیجیتال اوشن

پلن های سرویس Adobe ConnectAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

اختصاصی ۲

۸۵۰ هزار تومان

ماهیانه

نامحدود کلاس مجزا

نسخه ۱۰٫۶

امکان اتصال به مودل

۲۵۰ گیگ فضای SSD

ترافیک نامحدود

آموزش رایگان

هزینه راه اندازی ۵۰ هزار تومان

اختصاصی ۱

۴۸۰ هزار تومان

ماهیانه

نامحدود کلاس مجزا

نسخه ۱۰٫۶

امکان اتصال به مودل

۲۵۰ گیگ فضای SSD

ترافیک نامحدود

آموزش رایگان

هزینه راه اندازی ۵۰ هزار تومان